Verslo Frontas

Ukraina kaunasi ir už Lietuvą, ir už Lietuvos verslą. Ukrainiečių kovą už laisvę 2022-aisiais metais per Blue/Yellow organizaciją parėmė 5018 įmonių - maždaug kas dvidešimta Lietuvos įmonė. Jei šią pagalbą reguliariai teiktų daugiau įmonių mažesnėmis sumomis - sumažėtų našta didžiausią paramą teikiančioms įmonėms, o Lietuvos verslo sėkmei neigiamos įtakos tai neturėtų. Tačiau Ukrainai tai būtų didžiulė pagalba.

Todėl mes, beveik 10 metų Ukrainai kovoti padedanti Blue/Yellow, sukūrėme Verslo Frontą - reguliarios paramos nedidelėmis sumomis Ukrainai platformą.

L I E T U V O S V E R S L O P A G A L B A K O V O J A N Č I A I U K R A I N A I

Verslo Fronto nariai:

Prie Verslo Fronto jau prisijungė:

Kapitonų Verslo Frontas

  • UAB Akmas

  • UAB Jugima

  • TMV Foundation

Majorų Verslo Frontas

  • MB Karavelas

  • UAB Raguvos baldai ir ko

Generolų Verslo Frontas

  • Mantinga Group

  • UAB Kūbas

  • UAB Saudingos autotransportas

  • UAB Betono mozaika

Kaip įstoti į Verslo Frontą?

Verslo Fronto narėmis kviečiame tapti visas Lietuvos įmones, norinčias ir galinčias padėti Ukrainai ir paramą jai teikti per Blue/Yellow organizaciją. Pagal įmonės galimybės kviečiame rinktis vieną iš paramos lygių:

Kapitonų Verslo Frontas
Įmonės, kurios Ukrainą remia 500 Eur/mėn.

Majorų Verslo Frontas
Įmonės, kurios Ukrainą remia 1000 Eur/mėn.

Generolų Verslo Frontas
Įmonės, kurios Ukrainą remia 2500 Eur/mėn.

Kur keliauja jūsų parama?

Blue/Yellow už jūsų paskirtą paramą Ukrainai tiekia būtiniausią pagalbą fronte - dronus, antidronus, išminavimo įrangą, optiką, naktinio matymo prietaisus, termovizorius, automobilius ir kt. pagalbą. Išsamiai su organizacijos veikla galima susipažinti svetainėje www.blue-yellow.lt.

Kokia nauda jūsų verslui?

Ramesnė ateitis - Ukraina kaunasi ne tik už save, bet ir už kitų valstybių laisvę bei ramybę. Ukrainos pergalė reikštų saugesnę ir ramesnę Lietuvos žmonių bei verslo ateitį.

Socialinė atsakomybė - nėra geresnio darbo nei padėti tam, kuris kaunasi už savo laisvę. Tai pagalba bent dviejų šalių - Ukrainos ir Lietuvos - visuomenei, tai parama tvirtoms ir teisingoms vertybėms.

Reputacija - geri darbai turi būti matomi. Jums pageidaujant, jūsų įmonės vardą viešintume šioje svetainėje bei kitoje Blue/Yellow komunikacijoje. Ukrainą remiančių įmonių vardus šioje svetainėje pradėsime viešinti netrukus.

Susisiekite su mumis:

Parašykite mums, ir mes atsakysime į visus jūsų klausimus bei padėsime įstoti į Verslo Frontą:

verslas@blue-yellow.lt